חדשות

Page 1 of 4  > >>

Jun 13, 2014
Category: הודעות מערכת
35 ילדים אומצו בעזרת עמותת "טף" במהלך שנת 2013

Jun 13, 2014
Category: הודעות מערכת
החל מאוקטובר 2013 ועד שנת 2016 עמותת "טף" רשאית לפעול במדינת רומניה.
קישור לצפייה בכל רשיונות העמותה
Jun 13, 2014
Category: הודעות מערכת
תעודה ההכרה בעמותת "טף" מטעם משרד הרווחה ומשרד המשפטים עבור רוסיה, רומניה ואל-סלבדור הוארכה לשנתיים נוספות.
 

צוות העמותה


לאוניד זימננקו — מנכ"ל העמותה, המוביל מבין מייסדיה והוותיק מבין חברי הוועד

אלכס קלמפף — סמנכ"ל העמותה

טניה פויירינג — ראש תחום כספים ונסיעות

איליה ילין — ראש תחום מסמכי אימוץ