חדשות

Page 1 of 4  > >>

Jun 13, 2014
Category: הודעות מערכת
35 ילדים אומצו בעזרת עמותת "טף" במהלך שנת 2013

Jun 13, 2014
Category: הודעות מערכת
החל מאוקטובר 2013 ועד שנת 2016 עמותת "טף" רשאית לפעול במדינת רומניה.
קישור לצפייה בכל רשיונות העמותה
Jun 13, 2014
Category: הודעות מערכת
תעודה ההכרה בעמותת "טף" מטעם משרד הרווחה ומשרד המשפטים עבור רוסיה, רומניה ואל-סלבדור הוארכה לשנתיים נוספות.
 

שינוי בסדר הדין האזרחי של רוסיה

על פי תיקון בסדר הדין האזרחי הפרוצדוראלי של רוסיה, אשר נכנס לתוקף ב- 01/01/2012, החלטת בית משפט, גם בעניין אימוץ קטין, תכנס לתוקף כעבור 30 ימים (לעומת 10 ימי עבודה לפני התיקון). התיקון יחול רק על החלטות שהתקבלו לאחר התאריך 01/01/2012.

התיקון בא לתת לצדדים המשתתפים במשפט יותר זמן לשקול ולהתכונן לערעור האפשרי, כמקובל בעולם. ההשלכה המיידית של השינוי היא הגדלת זמן ההמתנה לקבלת הילד ומסמכי האימוץ לחודש. במהלך חודש זה הילד נמצא בחסות בית הילדים שלו, וניתן לחזור לארץ למשך תקופה זו.

מערך העמותה בארץ ובחו"ל מתארגן בהתאם לשינוי.