חדשות

<< <  Page 4 of 4

Sep 5, 2011
Category: הודעות מערכת
25 ילדים הגיעו לישראל במחצית הראשונה של שנת 2011 בעזרת עמותת "טף"
Feb 1, 2011
Category: הודעות מערכת
החל מחודש פברואר 2011, יופחת סכום התשלום הראשון ל-7000 יורו.
Jan 1, 2011
Category: הודעות מערכת
68 ילדים הגיעו לישראל בשנת 2010 בעזרת עמותת "טף"
 

שינוי בסדר הדין האזרחי של רוסיה

על פי תיקון בסדר הדין האזרחי הפרוצדוראלי של רוסיה, אשר נכנס לתוקף ב- 01/01/2012, החלטת בית משפט, גם בעניין אימוץ קטין, תכנס לתוקף כעבור 30 ימים (לעומת 10 ימי עבודה לפני התיקון). התיקון יחול רק על החלטות שהתקבלו לאחר התאריך 01/01/2012.

התיקון בא לתת לצדדים המשתתפים במשפט יותר זמן לשקול ולהתכונן לערעור האפשרי, כמקובל בעולם. ההשלכה המיידית של השינוי היא הגדלת זמן ההמתנה לקבלת הילד ומסמכי האימוץ לחודש. במהלך חודש זה הילד נמצא בחסות בית הילדים שלו, וניתן לחזור לארץ למשך תקופה זו.

מערך העמותה בארץ ובחו"ל מתארגן בהתאם לשינוי.