חדשות

<< <  Page 4 of 4

Sep 5, 2011
Category: הודעות מערכת
25 ילדים הגיעו לישראל במחצית הראשונה של שנת 2011 בעזרת עמותת "טף"
Feb 1, 2011
Category: הודעות מערכת
החל מחודש פברואר 2011, יופחת סכום התשלום הראשון ל-7000 יורו.
Jan 1, 2011
Category: הודעות מערכת
68 ילדים הגיעו לישראל בשנת 2010 בעזרת עמותת "טף"
 

שאלות נפוצות

היכן נמצאים הילדים עד האימוץ?
הילדים נמצאים בבתי ילדים ממשלתיים.


איזה מידע נמסר על הילדים בעת ההצעה?
ברוסיה, בעת ההצעה נמסר מידע רפואי וסוציאלי מבית הילדים, בדרך כלל יש תמונות. יש מקום להרחיב את המידע הרפואי וההתפתחותי באמצעות בדיקה של רופא ישראלי מטעם המשפחה.
באל-סלבדור, מתקבל מידע רפואי וסוציו-אקונומי מפורט ביותר מרשויות האימוץ במקום, וכן תמונות וסרטוני וידאו.


כמה פעמים צריך לנסוע לחו"ל?
בממוצע, תהליך אימוץ ברוסיה מסתכם בשלוש נסיעות לחו''ל.

מהי עלות האימוץ?
עלות האימוץ עומדת כעת על 22 אלף יורו. סכום זה אינו כולל הוצאות טיסה, שהייה, אשרות, הוצאות עבור שירותי רופא ישראלי והוצאות עבור בדיקת המצב הבריאותי של המאמצים.


מהו הליווי המקצועי הניתן למשפחות מאמצות?
המשפחה מלווה על-ידי צוות מקצועי של עובדים סוציאליים ופסיכולוגים בישראל ובחו''ל, כולל השתתפות בקבוצות הכנה ולמידה לקראת האימוץ.


איזה מעקב מתבצע אחר הילדים והמשפחות המאמצות לאחר הגעתם ארצה?
הצוות הטיפולי של העמותה מלווה את המשפחות בסיוע וביעוץ שוטף, בייחוד בשנה הראשונה של הילדים בארץ. משפחות מאמצות מחוייבות לשתף פעולה בהכנת דו"חות מעקב עבור שלטונות רוסיה.