חדשות

<< <  Page 4 of 4

Sep 5, 2011
Category: הודעות מערכת
25 ילדים הגיעו לישראל במחצית הראשונה של שנת 2011 בעזרת עמותת "טף"
Feb 1, 2011
Category: הודעות מערכת
החל מחודש פברואר 2011, יופחת סכום התשלום הראשון ל-7000 יורו.
Jan 1, 2011
Category: הודעות מערכת
68 ילדים הגיעו לישראל בשנת 2010 בעזרת עמותת "טף"
 

שירותים הניתנים ע"י העמותה


עמותת "טף" מלווה את ההורים המאמצים לאורך כל תהליך האימוץ, לרבות איתור הילדים המועמדים לאימוץ בין ארצי במדינות חו"ל. העמותה נותנת שירותי ייעוץ במגוון נושאים הקשורים לתהליך האימוץ הבין ארצי, ביניהם:

המסמכים הנדרשים לאימוץ הבין ארצי בארץ ובחו"ל
הליך האימוץ והמהלכים שיש לנקוט במדינת המוצא של הילד או הילדה המועמדים לאימוץ
המצב המשפטי הקיים במדינה זו בתחום אימוץ ילדים לישראל


כמו כן, עמותת "טף" נותנת שירותים של:

בדיקת כשירות המבקשים לאמץ, על-פי חוק האימוץ
ליווי מקצועי של עו"ס ופסיכולוגים
שירותי ליווי ותרגום (בשפה העברית או באנגלית), במהלכים הקשורים לתהליך האימוץ בחו"ל
תירגום מסמכים ואישור נוטריוני, כולל אפוסטיל, של מסמכים, בישראל - לפני ואחרי האימוץ - ובארץ המוצא של הילד או הילדה המאומצים
שירותי משרד שונים


שירותי העמותה אינם כוללים כרטיסי טיסה לחו"ל, אש"ל, וועדה רפואית, אשרות וכיו"ב - עם זאת, העמותה נותנת ייעוץ אף בנושאים אלה, וזאת במטרה לייעל את תהליכי האימוץ ולמנוע תקלות.