חדשות

<< <  Page 4 of 4

Sep 5, 2011
Category: הודעות מערכת
25 ילדים הגיעו לישראל במחצית הראשונה של שנת 2011 בעזרת עמותת "טף"
Feb 1, 2011
Category: הודעות מערכת
החל מחודש פברואר 2011, יופחת סכום התשלום הראשון ל-7000 יורו.
Jan 1, 2011
Category: הודעות מערכת
68 ילדים הגיעו לישראל בשנת 2010 בעזרת עמותת "טף"
 

למי תוכל העמותה לסייע?


עמותת "טף" יכולה לסייע לאמץ ילד בחו"ל ל:

- זוגות נשואים אשר גילם הוא מינימום 25 ומקסימום 48 שנים.

- זוגות נשואים בהם אחד מבני הזוג עבר את גיל 48 שנים, אך בן הזוג השני הינו מתחת לגיל 48 שנים.

- אנשים בריאים בגופם ובנפשם, אשר יעברו בהצלחה בדיקות רפואיות ובדיקות מסוגלות הורית.

- אנשים ללא רישום פלילי במשטרה בתחום אלימות במשפחה, עבירות מין, עבירות ביטחוניות וכיו"ב.

- אזרחי מדינת ישראל ותושבי מדינת ישראל, אשר:

1. שהו בישראל במשך 12 חודשים במצטבר מתוך 18 חודשים אחרונים, או 3 שנים במצטבר
מתוך 5 שנים האחרונות;
2. שוהים בארץ בעת פנייתם לעמותה;
3. בכוונתם לשהות בארץ באופן קבוע במשך כל תהליך האימוץ.

- אנשים בעלי פרנסה ודיור סבירים (דבר שייקבע ע"י צוות העמותה).