חדשות

<< <  Page 4 of 4

Sep 5, 2011
Category: הודעות מערכת
25 ילדים הגיעו לישראל במחצית הראשונה של שנת 2011 בעזרת עמותת "טף"
Feb 1, 2011
Category: הודעות מערכת
החל מחודש פברואר 2011, יופחת סכום התשלום הראשון ל-7000 יורו.
Jan 1, 2011
Category: הודעות מערכת
68 ילדים הגיעו לישראל בשנת 2010 בעזרת עמותת "טף"
 

צוות העמותה


לאוניד זימננקו — מנכ"ל העמותה, המוביל מבין מייסדיה והוותיק מבין חברי הוועד

אלכס קלמפף — סמנכ"ל העמותה

טניה פויירינג — ראש תחום כספים ונסיעות

איליה ילין — ראש תחום מסמכי אימוץ