חדשות

<< <  Page 4 of 4

Sep 5, 2011
Category: הודעות מערכת
25 ילדים הגיעו לישראל במחצית הראשונה של שנת 2011 בעזרת עמותת "טף"
Feb 1, 2011
Category: הודעות מערכת
החל מחודש פברואר 2011, יופחת סכום התשלום הראשון ל-7000 יורו.
Jan 1, 2011
Category: הודעות מערכת
68 ילדים הגיעו לישראל בשנת 2010 בעזרת עמותת "טף"
 

שלבי תהליך האימוץ ברוסיה

- פגישות הכרות עם צוות העמותה.

- חתימה על החוזה והמצאת מסמכים ראשוניים.

- בדיקת מסוגלות הורית וכשירות לאמץ ע"י עובדת סוציאלית ופסיכולוגית קלינית של העמותה.

- השתתפות בקבוצת הכנה.

- הצעת ילד.

- נסיעה ראשונה להיכרות עם הילד המועמד.

- הכנת מסמכים למשפט הקובע את דבר האימוץ.

- נסיעה למשפט.

- קבלת מסמכי הילד המאומץ.

- הגעה לישראל עם הילד.

- תרגום מסמכים לצורך רישום הילד במוסדות הרלוואנטיים.

- רישום במשרד הפנים, ביטוח לאומי, קופת חולים ושגרירות רוסיה בישראל.

כאן מסתיים תהליך האימוץ, ומתחילים חייכם הארוכים והיפים עם הילד המאומץ!
שלבי תהליך האימוץ באל-סלבדור

- פגישות הכרות עם צוות העמותה.

- חתימה על החוזה והמצאת מסמכים ראשוניים.

- בדיקת מסוגלות הורית וכשירות לאמץ ע"י עובדת סוציאלית ופסיכולוגית קלינית של העמותה.

- השתתפות בקבוצת הכנה.

- הצעת ילד.

- נסיעה להיכרות עם הילד המועמד - לא חובה.

- הכנת מסמכים למשפט הקובע את דבר האימוץ.

- נסיעה לאל-סלבדור לשהות של כשלושה שבועות, לצורך השתתפות במשפט והכנת מסמכי הנסיעה של הילד.

- קבלת מסמכי הילד המאומץ.

- הגעה לישראל עם הילד.

- תרגום מסמכים לצורך רישומו של הילד במוסדות הרלוואנטיים.

- רישום במשרד הפנים, ביטוח לאומי, קופת חולים.

כאן מסתיים תהליך האימוץ, ומתחילים חייכם הארוכים והיפים עם הילד המאומץ!


פרטים על אל-סלבדור באתר גרינגו