חדשות

<< <  Page 2 of 4  > >>

Feb 5, 2013
Category: הודעות מערכת
בינואר 2013 קיבלה עמותת "טף" הרשאה לפעול במדינת אל-סלבדור מטעם משרד הרווחה ומשרד המשפטים.
קישור לצפייה בכל רשיונות העמותה
Feb 1, 2013
Category: הודעות מערכת
64 ילדים אומצו בעזרת עמותת "טף" בשנת 2012.

 

למי תוכל העמותה לסייע

עיקר המאמץ שלנו הוא סיוע לאנשים המשתוקקים לאמץ ילד או ילדה, ולתת להם בית חם ומשפחה אוהבת. לצד זה קיימות כמה דרישות סף.


בכדי לאמץ ילד ברוסיה, עליכם להיות:

  1. תושבי קבע, המתגוררים בישראל לפחות 12 חודשים במצטבר מתוך 18 החודשים האחרונים, או 3 שנים במצטבר מתוך 5 השנים האחרונות.
  2. בני 25 שנה ומעלה (לפחות אחד מבני זוג).
  3. ללא הרשעות בעבירות נגד קטינים, עבירות מין, עבירות אלימות, וללא תיקים תלויים ועומדים בעניינים אלה.
  4. בני זוג שמשך חייהם המשותפים הינו מעל 3 שנים.


בכדי לאמץ ילד באל-סלבדור, עליכם להיות:

  1. תושבי קבע, המתגוררים בישראל לפחות 12 חודשים במצטבר מתוך 18 החודשים האחרונים, או 3 שנים במצטבר מתוך 5 השנים האחרונות.
  2. בני 35 שנה ומעלה (לפחות אחד מבני זוג).
  3. ללא הרשעות בעבירות נגד קטינים, עבירות מין, עבירות אלימות, וללא תיקים תלויים ועומדים בעניינים אלה.
  4. בני זוג שמשך חייהם המשותפים הינו מעל 3 שנים, או מאמצים יחידים, הטרוסקסואלים.

כמו כן, יהיה עליכם לעמוד במבחני כשירות הנערכים על-ידי הצוות המקצועי של העמותה, ובדרישות המשתנות של המדינה המוסרת, שיוסברו לכם על-ידי צוות העמותה. בין הנושאים העומדים למבחן: מצב בריאותי ונפשי, הכנסה ותנאי מחייה סבירים.