Categories: הודעות מערכת
      Date: Jun 13, 2014
     Title: הרשאה לפעילות ברומניה
החל מאוקטובר 2013 ועד שנת 2016 עמותת "טף" רשאית לפעול במדינת רומניה.
קישור לצפייה בכל רשיונות העמותה